Doğangün SMMM

 
 

Müşavirlik

Makale

-Yabancı Sermayeli şirketlerin aylık, üçer aylık ve yıllık rapor paketlerinin hazırlanması ve sunumu konusunda müşavirlik hizmetleri,

-Avrupa Birliği destekli Hibe ve Çerçeve Program Projelerinin mali ve muhasebe uygulamaları ve denetimi konularında müşavirlik hizmetleri,

-Yerel ve Yabancı Sermayeli Şirketlerin Kuruluşu ve işleyişi konularında müşavirlik hizmetleri,

-Yerel ve Yabancı Sermayeli Şirketlerin birleşme, devir, bölünme, tasfiye, nev’i değişikliği, genel kurul, sermaye artırımı gibi işlemlerinin vergi ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi ve bu konularla ilgili müşavirlik hizmetleri,

-Yabancı Sermayeli Şirketlerin Türkiye’de kurulmuş irtibat bürolarının kuruluşu, işleyişi ve hazine raporlarının hazırlanması konusunda müşavirlik hizmetleri,

-Yabancı Sermayeli Şirketlerin yabancı çalışan ve müdürlerine çalışma ve oturma müsadelerinin alınması konularında müşavirlik hizmetleri,